MENU MH3

6 SASHIMI SAUMON,3 SASHIMI THON, 4 BROCHETTE 1 POULET 1 BOEUF AU FROMAGE 1 BOEUF 1 BOULETTE DE POULET

Prix final
15,80 €

9 SASHIMI 4 BROCHETTE 1 POULET 1 BEOUF AU FROMAGE 1 BOEUF 1 BOULETTE DE POULET