MENU MH4

6 sashimi saumon, 3 sashimi thon ,6 maki saumon, 4 brochette :1 poulet,1boeuf au fromage,1beouf,1 boulette de poulet

Prix final
17,80 €

4 SUSHI 4brochette 1 poulet,1boeu au fromage,1beouf,1 boulette de poulet