Plateaux PE1

40,00 €
TTC
42P 8maki saumon,8maki california saumon avocat,8maki california surimi avocat,4 futomaki,4sushi saumon,4 sushi crevettes,6 sashimi saumon
Quantity

42P 8maki saumon,8maki california saumon avocat,8maki california surimi avocat,4 futomaki,4sushi saumon,4 sushi crevettes,6 sashimi saumon