PLATEAU PE4

44 Pieces 8 Maki saumon,8 Maki thon,8 Maki california saumon avocat, 8 Maki california crevette pané,8 maki california saumon fromage,4 futomaki
Prix final
40,00 €
44 Pieces 8 Maki saumon,8 Maki thon,8 Maki california saumon avocat, 8 Maki california crevette pané,8 maki california saumon fromage,4 futomaki